Informácia pre vedúcich oddielov,klubov.

01.08.2014 20:19

Na stránke SSTZ sa nachádza databáza registrovaných hráčov, preto vedúci oddielov si odkontrolujú správnosť jednotlivých údajov a nezrovnalosti nahlásia na SSTZ

Datab. reg. hracov SSTZ 1.7.2014.xls (4170240)