Majstrovstvá kraja najmladšieho žiactva

24.05.2023 07:50

     Dňa 20.5.2023 sa v Čadci uskutočnili MK najml.žiakov.Z Oravy sa zučastnilo 10 hráčov/Or.Lesná 2x,

Námestovo 3x a Tvrdošín 5x/.Oravky si počínali veími dobre,keď v mixe zvíťazila dvojica

Večerek/Čadca/+ Škumátová V./Tvrdošín/ a tretie miesto brala dvojica Mariak/Čadca/ +Brišová M./Or.Lesná/.

V štvorhre  sestry Škumátové/Tvrdošín/ obsadili druhé miesto  a tretie miesto brali Brišová M./OL/ s

Dedinskou Z./Tvrdošín/.
     Majsterkou kraja sa stala Brišová M., keď ako nasadená sedmička porazila vo finále Škumátovú V. a tretia

skončila Škumátová S.