MO žiakov, dorastencov a 21tky na rok 2022

16.01.2022 07:48

Oravský stolnotenisový zväz vypisuje na rok 2022: 

ORAVSKÚ  SÚŤAŽ   ŽIAKOV,   DORASTENCOV a 21tky

                                 Všeobecné ustanovenia:

  1. Vypísanú súťaž riadi ORSTZ
  2. Poriadateľom budú oravské kluby podľa vyžrebovania
  3. Termíny podľa vyžrebovania
  4. Miesta podľa vyžrebovania
  5. Právo štartu :  Prihlásené družstvá

                      Skupina JUH :   Okres Dolný Kubín  po  Tvrdošín, TTKlub Žilina                             

                      Skupina SEVER:   Okres  Námestovo, okres Tvrdošín od Trstenej  po Suchú Horu