Rozpis baráži na konci sezóny 2017/2018

29.04.2018 14:38

Priatelia, 

keďže 4.liga skupina východ bude tento rok bez baráže, všetky naše okresné baráže sa môžu uskutočniť skôr, ako boli pôvodne plánované. Všetky družstvá boli o tejto možnosti informované, všetky s úpravou súhlasili.  Termín týchto baráží je stanovený na 5.5.2018 časy sú stanovené dolu

               

 

S P R A V O D A J    ŠTK   č. 3 – 2017/2018

 

1. Správy športovo- technickej komisie

1.1  Rozhodnutie ŠTK 

 

a)  schvaľuje dosiahnuté výsledky 5. 6. 7.8. ligy po 22. kolo, , 9 ligy po 28. kolo  dosiahnuté na stoloch. Schválené výsledky riadených súťaží OrSTZ je vykonané prostredníctvom rubriky „ Súťaže – výsledky „ na svojej webovej  stránke -  www. pinec,info . Na akékoľvek nezrovnalosti v obsahu uvedených  rubrík upozornite písomne, telefonicky alebo e-mailom člena komisie ŠTK p. Milana Laššáka, prípadne predsedu ŠTK.

 

a1)  z 5. Ligy  do 4. Ligy postupuje OŠK Istebné ,

       z 5 ligy zostupujú STO TJ Nižná nad Oravou D, TJ Tatran Krušetnica B, TJ Oravan Námestovo C

a 2) z 6. Ligy  do 5. Ligy postupuje OŠK Hruštín A,

        z 6 ligy zostupujú , SK Mútne A, TJ Veličná A, MSTK Tvrdošín E,  

a3)  z 7. Ligy  do 6. Ligy postupuje TJ Novoť A,  

        z 7 ligy zostupujú TJ Tatran Krušetnica C, TJ Ťapešovo A, TJ Oravská Lesná D,

a4)  z 8. Ligy  do 7. Ligy postupuje TJ Novoť B,

        z 8. ligy zostupujú  TJ Oravan Rabča C, OŠK Istebné C, TJ Zakamenné A,

a5)  z 9. Ligy  do 8. Ligy postupuje OŠK Babín A,

 

b)  schvaľuje dosiahnuté výsledky Majstrovstiev Oravy Mužov pre rok 2018 v Mútnom– výsledky sú uverejnené na stránke OrSTZ

 

c) schvaľuje dosiahnuté výsledky Žiackej súťaže pre rok 2017/18  – výsledky sú uverejnené na stránke OrSTZ

 

1.2 Ukladá

 

a) Podľa Rozpisu majstrovských súťaží družstiev pre súťažný ročník 2017/2018 odohratie kvalifikačných zápasov o udržanie, prípadný postup.  a to  podľa Ustanovenia Rozpisu súťaže písm. B: bodu 13/a1, e, h, ch, i,j.,  -  kvalifikácia.

 

b) Pri kvalifikačných stretnutiach sa nebude losovať o poradí zápasov „A“X“, ale domáce družstvo bude mať automaticky „ A „ a hosťujúce „X“. Loptičky zabezpečí domáci kolektív 10 ks  (***).

 

c) Hrá sa na jedno víťazné stretnutie, / na 18 zápasov resp. do 10 bodu. V prípade nerozhodného výsledku o víťazovi rozhodne pomer setov a loptičiek / vyšší pomer je lepší /. Z tohto dôvodu je potrebné do zápisu uvádzať aj pomer loptičiek.

V prípade nezáujmu družstva z nižšej súťaže o baráž sa táto neuskutoční a družstvo prehráva kontumačne. V prípade nezáujmu družstva z vyššej súťaže postupuje do vyššej súťaže družstvo z nižšej automaticky.

 

d) Pre kvalifikačné zápasy platí tá súpiska na ktorú družstvo štartovalo v majstrovskej súťaži 2017/2018.

 

e) Hlavný rozhodca zabezpečí kontrolu RP,  súpisiek družstiev. Povinnosti  HR vyplývajúceho z SP, ako pri majstrovských súťažiach. Zápis o stretnutí  je  povinný HR zaslať emailom p. Milanovi Laššákovi.

 

- VV OrSTZ môže na uvedený barážový zápas delegovať rozhodcu ak o to požiada oddiel podľa znenia z Rozpisu súťaže bod 14.

 

f) Usporiadateľ je povinný zabezpečiť podmienky pre riadny priebeh stretnutia a to najmä :

zabezpečiť riadnu prípravu hracej miestnosti v zmysle ustanovení čl.4.3.7.4.9 Súťažného poriadku vrátanie vybavenia (stoly, sieťky, osvetlenie, zatemnenie),

- Domáce družstvo zabezpečí na stretnutie kvalifikovaných rozhodcov a loptičky

- Výsledky nahlási usporiadateľský oddiel mailom na adresu ŠTK OrSTZ spolu so zápisom z kvalifikácie

g) Účasť družstiev v tejto kvalifikácii je nezastupiteľná, ak sa niektoré z družstiev z vlastnej vôle kvalifikácie nechce zúčastniť, je to potrebné tri dni dopredu oznámiť organizačnému pracovníkovi súpera a predsedovi ŠTK.

- Kvalifikácia je súčasťou rozpisu súťaže, teda družstvá štartujú na vlastné náklady

h) Dohľad nad stretnutiami vykonajú Predseda OrSTZ a Členovia VV OrSTZ.

 

1.3 Rozdelenie kvalifikácie 2017/2018

 

5.Liga O udržanie sa – prípadný postup z 6. ligy do 5. ligy

 

Termín konania : 05. 05. 2018 t.j. Sobota

Čas :10,00 hod. v hracej miestnosti MSTK Tvrdošín

Klasifikáciu odohrajú:

MSTK Tvrdošín D  -  ŠK Párnica A

 

 

6.Liga O udržanie sa – prípadný postup z 7. ligy do 6. ligy

 

Termín konania : 05.05. 2018 t.j. Sobota

Čas : 18,00 hod.  v hracej miestnosti – TJ Oravský Biely Potok

Klasifikáciu odohrajú:

 TJ Oravský Biely Potok    –  OŠK Breza B

 

 

7.Liga O udržanie sa – prípadný postup z 8. ligy do 7. ligy

 

Termín konania : 05.05. 2018 tj. Sobota

Čas :18,00 hod. v hracej miestnosti OŠK Istebné

Klasifikáciu odohrajú:

OŠK Istebné  B  -  OŠK Hruštín B

 

 

8.Liga O udržanie sa – prípadný postup z 9. ligy do 8. ligy

 

Termín konania : 05.05. 2018 tj. Sobota

Čas : 18,00 hod. v hracej miestnosti – OŠK Dlhá nad Oravou

Klasifikáciu odohrajú:

OŠK Dlhá nad Oravou  C    -   TJ Suchá Hora Hladovka D

 

Strežo Jozef             

Predseda ŠTK OrSTZ