ŠKOLENIE ROZHODCOV A PREDĹŽENIE LICENCIÍ

17.08.2014 21:22

Oznamujeme oddielom, klubom že v dňoch 31.08. - 01.09. 2014 sa uskutoční školenie a  semínár rozhodcov. Odporúčame oddielom o možnosť

rozšírenia si počtov rozhodcov vo svojich kluboch, ale aj tým čo im skončila  resp. končia platnosti licencií.  Klikni na odkaz :

Skolenierozhodcov2014.pdf (218979)