Správa ŠTK OrSTZ k začiatku II.časti súťažného ročníka

12.01.2023 13:54

ŠTK OrSTZ dáva do pozornosti vedúcim oddielov, aby si skontrolovali platnosť Registračných preukazov hráčov v súťažiach OrSTZ.

V prípade zistenia, že hráč nemal platnú registráciu jeho výsledky budú anulované a voči oddielu budú vyvodené diciplinárne konania.

ŠTK OrSTZ