Výsledky 2. turnaj Majstrovstvá Oravy žd21 7.5.2023

12.05.2023 01:28

     Dňna 7.5.2023 sa uskutočnil druhý bodovací turnaj Majstrovstiev  Oravy JUH. Z poverenia VV OrSTZ usporiadateľom turnaja bol ŠK Dlhá v telocvični v Dolnom Kubíne na Brezovci. Bodovacieho turnaj sa sa zúčastnilo 74 žiakov, v porovnaní s krajskou bodovačkou (48 žiakov) je to veľmi pekná účasť.  V mesiaci máj bude 3. turnaj, v mesiaci jún 4. turrnaj. Propozície bodovacích turnajov budú v predstihu uverejnené na tejto stránke OrSTZ. Je dôležité sledovať túto stránku.

Výsledky 2. bodovacieho turnaja tu: Sumár 2. turnaj Dlhá 7.5.20213.xls (41984)