Prevod miesta v súťaži

5. liga   MSTK Tvrdošín prevod miesta na OŠK Istebné
6.liga  ŠK Párnica prevod miesta na STO Nižná E