Pinec.info - zadávanie výsledkov

11.10.2018 09:19

Na stránke  pinec.info môžu znovu všetci zadávatelia podľa vlaňajších hesiel zadávať výsledky a zápisy zo stretnutí svojich družstiev. Ak by boli v kluboch ďalší záujemcovia o zadávanie, môžu sa prihlásiť, pošleme im heslá aj s krátkym návodom. V jednom klube a v družstvách môžu byť aj viacerí zadávatelia ak máte záujem, treba sa prihlásiť na lassakm@stonline.sk, prípadne 0903506489

Povinnosť zaslať zápis zo stretnutia  E-mailom ale pre kluby naďalej ostáva.