Hlásené zmeny termínov stretnutí po schválení - sez. 2023/24

Hlásené predohrávky  - zmeny hracích časov budú priamo zobrazované v Rozpise - pinec.info

 

Zmeny hracích miestností :