Hlásené zmeny termínov stretnutí po schválení - 2021 / 2022

Hlásené predohrávky  - zmeny hracích časov budú priamo zobrazované v Rozpise - pinec.info

Zmeny hracích miestností :