Adresár oddielov OrSTZ 2019 - 2020

24.09.2019 10:51

Bol uverejnený adresár -poprosil by som o prekontrolovanie jednotlivých údajov vo vlastnom záujme a prípadné nedostatky oznámiť na emailovú adresu jozef.strezo@zoznam.sk.