Čo je nové pred sezónou 2009/10

01.10.2009 13:58

ŠTK žiada záujemcov o oravskú žiacku súťaž aby zaslali prihlášku do 8.10.2009. Prihláška a súpiska je v menu "Dokumenty"

Nový Rozpis súťaží 2009/2010 v menu "Športový kalendár"

Vyšiel Spravodaj ŠTK č.2 2009-2010 v menu "Spravodaje"

Rozlosovanie - Výnimky 2009/10 v menu "Športový kalendár"

Registrovaní hráči Orava v menu "Ďalšie informácie"

Platný zoznam rozhodcov k 1.6. 2009 v menu "Ďalšie informácie"

Adresy oddielov 2009/10 v menu "Ďalšie informácie"

 

Do stanoveného termínu nepredložili fotokópiu preukazu rozhodcu nasledujúce oddiely: SO Krivá, TJ Dolný Kubín B