Informácia ŠTK OrSTZ - Predohrávky

15.02.2012 20:07

ŠTK OrSTZ informuje, že nahlásené a schválené zmeny termínov  MZ - predohrávky sú uvádzané na stránke v Menu

stránky pod názvom " Hlásené zmeny termínov stretnutí - Predohrávky "