Jubilant Ing. Ján Buczacki 60 ročný

12.12.2011 21:04

OrSTZ a všetci pinpongoví priatelia chceme touto cestou zablahoželať  Ing. Jankovi Buczackému, hráčovi, trénerovi, predsedovi KVSTZ veľa šťastia, zdravia, radosti v osobnom a športovom živote pri príležitosti jeho 60. narodenín. Janko ešte raz všetko najlepšie.