Konferencia OrSTZ

22.08.2023 10:03

 

 

 

Vedúcim oddielov a športových klubov v   Oravskom stolnotenisovom zväze

 

 22.8.2023

 

P o z v á n k a

Vedúcich oddielov – klubov v Oravskom stolnotenisovom zväze a zástupcom nanovo prihlásených  oddielov

 

      V súlade s uznesením VV OrSTZ Vás pozývame na Konferenciu  OrSTZ , ktorá  sa uskutoční:

 

dňa 25. augusta (piatok) 2023  o 17:00 hodine v zasadačke  SPOLKU URBÁRU v Sedliackej Dubovej (pri Autobusovej zastávke)

 

Program rokovania :

 

 

  1. Otvorenie, schválenie programu
  2. Voľba pracovného predsedníctva a pracovnej komisie
  3. Vyhodnotenie súťažného ročníka 2022/23,
  4. Správa o  hospodárení za predchádzajúce obdobie
  5. Príprava nového súťažného ročníka 2023 / 2024
  6. Diskusia
  7. Návrh uznesenia
  8. Schválenie uznesenia
  9. Záver

 

 

     Vyjadrujeme presvedčenie, že vzhľadom na závažnosť prerokúvaných materiálov sa rokovania zúčastníte. Klub – oddiel, ktorý nezabezpečí svojho zástupcu na konferencii bude mu udelená pokuta 20 € ( odsúhlasené na konferencii 2022 )

           

Vašu účasť prípadne účasť vášho zástupcu na konferencii potvrďte telefonicky u predsedu ŠTK  Jozef Strežo  0905 937 951 prípadne emailovou poštou jozefstrezo.sd@gmail.com z dôvodu zabezpečenia stravy do 24.8. 2023  .

 

                                                                      

 

                                                                                   Predseda ŠTK OrSTZ

                                                                                          Jozef  Strežo