Odloženie stretnutí OrSTZ

04.02.2023 12:19

ŠTK pri OrSTZ vydáva dňa 4.2.2023 nasledovné rozhodnutie.

Z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, nepretržitého sneženia a  kvôli problémom v doprave, ktoré tieto podmienky spôsobili  sa odkladajú stretnutia 5. 6. 7. a 8.ligy  OrSTZ

ktoré sa mali odohrať v termínoch 3.2. 4.2.  5.2. 2023

Stretnutia, ktoré sa odohrali ostávajú v platnosti, stretnutia, ktoré sa po dohode klubov napriek zlým podmienkam odohrajú, takisto ostávajú v platnosti.

Neodohrané stretnutia budú odohrané v náhradnom termíne, ktorý určí ŠTK OrSTZ

 

Z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, nepretržitého sneženia a  problémom v doprave, ktoré tieto podmienky spôsobili  sa odkladajú stretnutia 5. 6. 7. a 8.ligy  
ktoré sa mali odohrať v termínoch 3.2. 4.2.  5.2. 2023
Stretnutia, ktoré sa odohrali ostávajú v platnosti, stretnutia, ktoré sa po dohode klubov napriek zlým podmienkam odohrajú, takisto ostávajú v platnosti.
Neodohrané stretnutia budú odohrayné v náhradnom termíne, ktorý určí ŠTK OrSTZ