Oravská žiacka súťaž

07.10.2011 08:29

Štefan Gemaľa:  0911452512  gemela@klibos.sk

 

Ešte stále je tu možnosť prihlásiť žiakov do súťaže v rámci Oravy. Prosíme a vyzývame ešte vedúcich družstiev v kluboch, aby zapojili aj žiakov do svojej činnosti.  Ako inak,  sa dá pomôcť pri rozvoji mládežníckeho stolného tenisu v jednotlivých kluboch. Súťaž sa prispôsobí počtu účastníkov, odohrajú sa nejaké turnaje, určite by to pre kluby nemalo byť zaťažujúce.