Povinnosť registrácie od 1.1.2011 - upravené 24.11.2010

09.11.2010 22:06

 

Vážení športoví priatelia

 

 24.11.2010

Na základe nariadenia zo SSTZ v Bratislave (p.Šereda) je potrebné pri registrácii postupovať presne podľa stanov SSTZ „Registračný poriadok“. Preto vám v prílohe zasielam opravený pokyn postupu pri registrácii, resp. si ho môžete nájsť na www.sstz.sk/základné dokumenty/registračný poriadok.

  Všetko ostáva  rovnaké, akurát si na registračný preukaz musíte sami nalepiť foto a spolu s prihláškou a dokladom o zaplatení zaslať na adresu SSTZ. Registračný preukaz si môžete vyzdvihnúť na adrese: Roman Paľa, Krivá 105, 0908 525 169 Popis je v kolonke DOKUMENTY.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Na základe schváleného uznesenia z konferencie OrSTZ konanej dňa 10.9.2010 v Sedliackej Dubovej vám opätovne dávam na vedomie, že od 1.1.2011 je povinná registrácia hráčov vo všetkých súťažiach riadených OrSTZ. Znamená to, že od 1.1.2011 môže na majstrovské stretnutie nastúpiť iba hráč s platným registračným preukazom. Súpiska družstva ostáva nezmenená. V prípade dopísania nových hráčov sa postupuje ako doposiaľ, t.j. vypíše sa nová súpiska a doručí sa na podpísanie pracovníkovi matriky – Roman Paľa, Krivá 105, 0908 525 169 alebo v sídle spoločnosti Herplast s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 2329/27 Dolný Kubín.

  Registráciu hráčov si realizuje každý oddiel individuálne, v zmysle platného registračného poriadku schváleného SSTZ Bratislava www.sstz.sk/základné dokumenty/registračný poriadok. Tlačivo „Prihláška k registrácii“ vám zasielam v prílohe alebo ho nájdete na webovej stránke OrSTZ  v položke "Dokumenty"

  Riadne vyplnenú, potvrdenú a podpísanú prihlášku k registrácii spolu s fotografiou 3,5x4,5 cm (na fotografiu je nutné z druhej strany napísať príslušné meno hráča) a s dokladom o zaplatení registračného poplatku (15,-EUR /1ks , detí do 18 rokov zdarma)je treba zaslať na sekretariát SSTZ:

Slovenský stolnotenisový zväz

Černockého 6

831 53 Bratislava

 

Č.účtu: 1799981755/0200

 

Pokiaľ budú doklady správne vyplnené, sekretariát SSTZ zaregistruje hráča,

na registračný preukaz(dodá SSTZ v BA) nalepí a opečiatkuje fotografiu, vyznačí dobu platnosti a do 10 dní odo dňa doručenia odošle registračný  preukaz príslušnému oddielu.

 

Preto vás žiadam ,aby ste si úkon registrácie nenechávali na poslednú chvíľu, aby od 1.1.2011 nedochádzalo k zbytočným komplikáciám.