Pozastavenie súťaží riadených VV OrSTZ

23.12.2021 12:43

     Vážení Vedúci oddielov OrSTZ
     V vzhľadom na právne normy Slovenskej republiky upravujúce postup proti šíreniu
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID – 19, niekoľko mesiacov pretrvávajúci zlý
stav a v tejto súvislosti neistý vývoj situácie v budúcom období a zmien v covidovom
semafore výkonný výbor OrSTZ na svojom zasadnutí rozhodol o pozastavení súťaží
riadených ŠTK OrSTZ až do odvolania s následným usmernením :
     Stretnutia 5.,6.,7.,8., ligy 5.kolo sa riadne odohrajú a od 6.kola je súťaž pozastavená.
Zmena nastala : v 5. lige Zuberec – Or. Lesná, kde MZ sa odohrá v Or. Lesnej viď.pinec,
v 6. lige Or.Biely Potok – Breza, kde MZ sa odohrá v Breze viď.pinec,
v 5. lige Tvrdošín – Suchá Hora-Hladovka MZ je odložený na neurčito.
     Mládežnícke turnaje sú pozastavené až do obdobia s možnosťou organizovania spoločných
súťaží.
     VV OrSTZ, Jozef Strežo predseda ŠTK OrSTZ