Pozor!!!!!!!!!!! Spravodaj ŠTK č.3 2010-2011

20.12.2010 20:53

-  MO mužov a žien, ktorý sa bude konať v Rabči dňa 09.01. 2011, podrobné náležitosti k priebehu majstrovstiev sú uvedené v Prílohe č.1 tohto spravodajca.

1.1  Rozhodnutie ŠTK 

c) upravuje jarnú časť vylosovania ( Rozpisu )  

1.2 Rozlosovanie - výnimky

a) ŠTK upravuje jarnú časť vylosovania ( Rozpisu )

 

1.3 Schválené Hosťovanie od 15.06. 2010 do 30.06. 2011

1.4 Schválené prestupy

1.5 Informuje

1.6  Poďakovanie

1.7 Správy z VV OrSTZ

 

1.8  VV OrSTZ a ŠTK schvaľuje

 

 Spravodaj je v Menu/Spravodaje