Pozvánka na Konferenciu Oravského stolnotenisového zväzu

28.08.2019 12:49
Pozvánka na Konferenciu OrSTZ, ktorá sa bude konať v Krušetnici - viac v prílohe. Na Konferencii budú rozdané potvrdené súpisky družstiev, preto je potrebné dodržať termín k ich odovzdaniu .