SPM 21 Mútne 7.júna 2014 - stránka turnaja

29.05.2014 12:39

 Propozície

Cesta do Mútneho

GPS k hale:       S 49°27´38,20"       V 19°19´04,39"

Zoznam prihlásených-dievčatá 5.6.2014 18.00 hod

Zoznam prihlásených chlapci 5.6.2014 18.00 hod  

 

Vyžrebovanie skupín-chlapci 

Vyžrebovanie skupín-dievčatá

Výsledky  dvojhra 1.stupeň chlapci - 4-členné

Výsledky dvojhra 1.stupeň chlapci  - 5-členné

dvojhra druhý stupeň chlapci

Výsledky  dvojhra 1.stupeň-dievčatá

dvojhra  2.stupeň-dievčatá

Výsledky štvorhra-chlapci

Výsledky štvorhra-ženy

Výsledky - MIX

FOTO