Štefan Veselovský st.

14.04.2023 09:44

Ne Veľkonočnú nedeľu nás navždy opustil  dlhoročná opora  SK Mútne, organizátor, priateľ s večne usmiatov tvárou Štefan Veselovaský st. Bude nám chýbať nielen ako hráč, ale aj ako priateľ. Česť jeho pamiatke.