Termín odložených stretnutí

27.02.2023 15:42

ŠTK pri OrSTZ Dolný kubín vydáva dňa 27.2.2023 nasledovné rozhodnutie:

Odložené stretnutia 15.kola  5. 6. a 7.ligy, ktoré boli kvôli nepriaznivému počasiu odložené v dňoch  3. 4. a 5.2.2023  sa odohrajú v termínoch medzi 31.3.2023 a 2.4.2023 tak, ako mali byť odohraté. Teda podľa hracích dní jednotlivých domácich družstiev. Toto sú najneskoršie možné termíny, no ŠTK ponecháva možnosť odohrať tieto stretnutia aj vopred, po dohode zainteresovaných klubov.