Ukončeniu súťažného ročníka 2021/2022

13.02.2022 18:00

Rozhodnutie VV OrSTZ k ukončeniu súťažného ročníka 2021/2022

 

 

Výkonný výbor OrSTZ spolu s ŠTK OrSTZ na svojom včerajšom zasadnutí 12.02. 2022 v Oravskej Lesnej rozhodol, že ukončuje súťažný ročník 2021/2022. Hlavným dôvodom je súčasná pandemická situácia, kde pri súčasnom vývoji pandemickej situácie a určenom režime OP je nereálny predpoklad od jednotlivých klubov dodržanie nastolených podmienok, ale aj týkajúc sa hracích priestorov. Vychádzajúc s prieskumov, ktoré vykonala ŠTK OrSTZ z 22 oddielov 10 oddielov nesúhlasilo s ďalším pokračovaním súťažného ročníka.

ŠTK OrSTZ vychádzajúc z počtu oddielov, ktoré nemajú možnosť hrať neplánuje s alternatívnymi súťažami.