VV OrSTZ

 

   Komisie OrSTZVV OrSTZ

Štatút komisiíVV OrSTZ 

 Stanovy OrSTZ 

 

  Venanc MARETTA,  predseda    Milan LAŠŠAK, podpredseda                                   

                        

Jozef STREŽO, predseda ŠTK     Igor JANCKULÍK, Predseda

                                                                                  Disciplinárnej komisie

Juraj Teplanský,              Ľubomír JUROVČÍK  člen        

                        Predseda kom. mládeže          

 

      Pavol BARTOŠ, pred. KK